Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE, ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERI

Tietosuojalaki (HE 9/2018)

Rekisterinpitäjä

Tmi Korpinsulka

Kahlaajatie 7

13300 Hämeenlinna

Y-tunnus: 1354801-6

Vastaava henkilö: Teija Stolt

Rekisteröidyt
Tmi Korpinsulka pitää asiakasrekisteriä yksityis- ja yritysasiakkaistaan.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Tmi Korpinsulan asiakassuhteiden hoitoon. Tietoja käsitellään sekä rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella että erillisen suostumuksen perusteella. Tietoja käytetään asiakkaiden tilausten toimittamiseen, kurssi-ilmoittautumisiin sekä ajanvarauksiin hierontoihin ja vartalohoitoihin, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen ja raportointiin. Tietoja voidaan tallentaa, järjestää, jäsentää, muokata, muuttaa, hakea, yhteen sovittaa ja yhdistää.

Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (posti, sähköposti, tekstiviesti). Asiakas voi pyytää poistaa kaikki tietonsa, kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin sekä tarkistaa tai korjata itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Tmi Korpinsulkaan.

 

Suostumus

Tiedot rekisteröityvät, kun henkilö

 • tekee tilauksen
 • ilmoittautuu kurssille
 • varaa ajan hierontaan tai vartalonhoitoon
 • antaa muuten suostumuksensa (esim. messukontaktointi)

Rekisterin sisältämät perustiedot

Käyttäjän etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, markkinointiluvat.

 • Yrityksen yhteystiedot (virallinen nimi, Y-tunnus/ALV-tunniste, toimitus- ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköposti) sekä luottopäätöstiedot.
 • Asiakkuuden ja ammattilaisuuden perusteella syntyvät tiedot
 • Tilaustiedot ja -historia, ostokäyttäytyminen.
 • Asiakkaasta tallennetaan lain vaatimia terveystietoja (terveydenhuollon ammattihenkilö: Koulutettu hieroja), sikäli kun ne ovat oleellisia hieronnan kannalta (esim. kontraindikaatiot, lihaskireydet ja –poikkeamat, hieronnan tavoitteet ja saavutetut tulokset).

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan yhteydenoton yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot. Lisäksi mahdollisen kanta-asiakkuuden tunnistamisen yhteydessä asiakasrekisteriin tuotavat tiedot, joiden tuonnin asiakas erikseen hyväksyy. 

 

Tietojen säilytys ja tietosuoja

 • Henkilö- ja yritystiedot hävitetään, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu- ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.
 • Yritysasiakkaiden tietoja säilytetään viisi (5) vuotta viimeisen tilauksen jälkeen.
 • Tietoihin pääsee vain Tmi Korpinsulan yrittäjä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on asianmukaisesti suojattu. Rekisterin tietoja voi sijaita kahdessa (2) paikassa:

 • Paikallisesti tallennettuna Korpinsulan tietokoneella, joka on suojattu salasanoin,   palomuurein ja virustorjuntaohjelmalla
 • Mapitettuna paperiversiona lukitussa tilassa

Henkilötietoja käsittelee vain Tmi Korpinsulan yrittäjä. Sähköisen rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

 

Säännönmukainen tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan Tmi Korpinsulan ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Yritys voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: 

 • Kuljetuspalvelut
 • Tilitoimisto
 • Nettiajanvaraus (Timma)

 

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html